Gèneres PIJ

Molts camins per a poemar -il. William Barnet-


En la poesia no tot és rima, també estan els versos lliures, la prosa poètica, la poesia visual... cal donar una amplia gama de registres poètics als xiquets i joves per a que se n'adonen de la divertida magnitud de la poesia. Al blog hem anant ficant exemples de tota aquesta diversitat poètica i ara, ací, us fiquem una relació per tal de que us siga més útil a l'hora de buscar poemes al blog.