7.3.07

La Generació del 27 i els joves lectors a bon ritme


Entre els dies 5 i 9 de març té lloc a Vélez –Màlaga- el Congreso Internacional de Jóvenes Lectores. Aquesta iniciativa conjunta de la Consejería de Educación d’Andalusia i el Ministeri d’Educació i Ciència s’enquadra dins de les celebracions que es realitzaran al voltant de la Generació del 27- Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prado, Gerardo Diego, Dámaso Alonso i Concha Mendez-, per commemorar el 80 aniversari de la seua constitució. Hi participen alumnes de 9 Comunitats Autònomes, a més d’Argentina i Marroc.

A la sessió inaugural van sonar, a ritme de rap, els poemes Se equivocó la paloma –Alberti- i Los placeres prohibidos –Cernuda-. Bon començament, a bon ritme i marxosa poesia.

Aquestes jornades tenen l’objectiu de donar a conèixer l’obra de la Generació del 27, animar als lectors més joves a llegir les seues obres i estimular al professorat per a que fomente la lectura i el estudi d’aquests poetes a l’aula. Reivindica la lectura de la poesía entre els més joves.

La Consejería de Educación andalusa té programades altres activitats al llarg de 2007: creació d’un logotip, bases de dades de les activitats que hi realitze el professorat i els alumnes, concurs de treballs d’investigació realitzats pels alumnes, un concurs literari –La creación poética-, edició de diferents antologies sobre la Generació del 27 que es repartiran als centres escolars i un CD amb un recull d’activitats i propostes didàctiques, etc.

Molt bona iniciativa per part dels polítics andalusos. La lectura i escriptura de poesia es fomenten des de ben menudets i... qui sembra recull, el que no... carabassots.

Paco Damas, catautor andalús, ha musicat a tots els poetes del 27. Tal vegada escoltant els versos acompanyats de música en ajude també a introduir a aquest grup poètic a l’aula.

Cap comentari: