27.11.07

X Concurs de Poesia Curta de la UPC

Fins el dia 30 de novembre teniu de plaç per a presentar-se al X Concurs de Poesia Curta que convoca el Servei de Llengües i Terminologia i el Servei d'Activitats Socials de la Universitat Politècnica de Catalunya (Univers).


Bases
En aquest concurs poden participar-hi totes aquelles persones vinculades a la UPC i de qualsevol de les universitats de l'àmbit lingüístic català: alumnes (titulats inclosos), personal acadèmic i d'administració i serveis. Cada concursant pot presentar fins a tres poemes com a màxim (presentats per separat), originals i inèdits, que no hagin estat guardonats anteriorment.
Extensió màxima: 100 versos.


Els treballs s'han de presentar, per correu certificat o en mà, per triplicat, en fulls DIN A4 (preferiblement en paper reciclat o lliure de clor), dins d'un sobre tancat, a l'exterior del qual ha de figurar el nom del concurs (10è Concurs de Poesia Curta de la UPC). Dins d'aquest sobre, s'hi inclourà un altre sobre, signat amb pseudònim, que contindrà les dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, adreça electrònica, número de NIF, universitat i tipus de vinculació: estudiant, professor o PAS, especificant en tot cas el curs, la carrera, el lloc de treball, etc. Si l'autor desitja que el poema es faci públic amb pseudònim, haurà d'indicar-ho expressament.


Els poemes també es poden presentar per correu electrònic, mitjançant l'adreça: info.univers@upc.edu, posant com a títol del missatge la cita "10è Concurs Poesia Curta UPC" i adjuntant els arxius següents:- El poema o els poemes.- Les dades personals: nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, número de NIF, universitat i tipus de vinculació: estudiant, professor o PAS, especificant en tot cas el curs, la carrera, el lloc de treball, etc.En el document adjunt, no hi constarà en cap cas el nom de l'autor ni l'adreça electrònica, només el pseudònim amb què es presenta.El termini d'admissió de treballs s'acabarà el 30 de novembre de 2007, a les 14 h.

Lliurament dels treballs
Univers. Servei d'Activitats Socials de la UPCC. de Jordi Girona, 1-3 (Edifici C6 - Campus Nord)08034 Barcelona (Barcelonès)Tel. 93 4015778

Dotació
Primer premi: 400 euros.Segon premi: 200 euros.Tercer premi: 125 euros.


La il·lustració és d'Alexi Francis.