8.11.07

Convocatòria premi de poesia per a joves

Una altra convocatòria interessant és el Premi Gabriel Ferrater de Poesia, d'Omnium Cultural, que es convoquen dins del Premis Reus 2007: XXIX Premis Literàris Baix Camp per a Joves.

BASES
Aquest premi s'atorgarà al millor recull de poemes inèdits presentat per joves poetes d'arreu dels Països Catalans que no sobrepassin els 25 anys en la data límit de presentació de treballs. No s'admetran obres premiades en altres concursos ni publicades en cap mitjà de difusió.

Extensió: de 15 a 20 poemes.

Els treballs s'han de presentar per quadruplicat, relligats independentment. Cada còpia s'encapçalarà amb un full on es farà constar el nom del premi a què aspira, el nom del treball i nom de l'autor (on també s'hi podrà descriure la temàtica del treball o fer-hi observacions). S'hi adjuntarà un sobre tancat a l'exterior del qual es repetiran aquestes dades i, a l'interior, en un full, es farà constar el nom del treball, el nom de l'autor, l'adreça completa, la data de naixement, el telèfon de contacte i l'adreça electrònica, juntament amb una fotocòpia del DNI i una còpia del treball en suport informàtic.Si necessiteu fer alguna consulta, podeu trucar al telèfon 977 341617.

Lliurament dels treballs
Òmnium Cultural del Baix Camp
Apartat de correus núm. 7843200 Reus (Baix Camp)

Termini de presentació de treballs
14/11/2007

Lliurament dels premis
El lliurament del premi tindrà lloc durant la tardor del 2007.

Dotació
600 euros i publicació de l'obra guanyadora.

Més informació
http://www.omnium.cat/articleViewPage.php?art_ID=2690

Cap comentari: