21.4.13

Llegir, llegir, llegir és com parlar


Llegir és una cosa natural,
és com respirar o parlar.
De fet, llegir és parlar amb altres