13.1.08

X Concurs Gat Literari Premi de Poesia

GAT, Grup Actiu de Torelló ,convoca el X Concurs Gat Literari Premi de Poesia. Tracten de difondre la poesia del autors novels.

Bases:

Aquest premi s'atorgarà al millor poema o recull de poemes de tema lliure, originals i no premiats en cap altre concurs. Només s'acceptarà una obra per autor/a. Pot presentar-s'hi qualsevol persona major de 16 anys, resident als Països Catalans i que no hagi publicat mai. L'extensió és de 75 a 200 versos.

Els treballs s'han de presentar per triplicat, mecanografiats en fulls DIN A4 a doble espai i per una sola cara, amb un títol i signats amb pseudònim. S'hi adjuntarà un sobre tancat (amb la indicació "Per al GAT Literari") a l'exterior del qual hi haurà el títol de l'obra i la modalitat a què es presenta (poesia) i, a l'interior, una tarja amb el títol del treball, el pseudònim, el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor/a. S'envia a: Punt 16C. de Sant Feliu, 1608570 Torelló (Osona)

Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 8590775 i 93 8593763 (vespres).

El 31 de gener és la data termini de presentació de treballs. Està guardonat amb 500 euros per al primer premi i 250 per a l'accèssit.

Animeu-se, poetes!
La il·lustració és de Catherine de Robert.

Cap comentari: