16.9.10

Jorge Guillén a l'aula / Jorge Guillén en el aula


Cada vegada trobem més facilitats, utilitzant internet, per introduir la poesia a les aules. Per exemple, la pàgina de Jorge Gillén, dins de Lectura y Educación -del MEC-. molt pedagògicament ens introdueix a la vida i obra d'aquest gran poeta, amb propostes d'activitats per portar endavant a l'aula. Trobem en aquest lloc:

-L'autor a l'abast dels lectors infantils (Educació Primària, per cicles)

Perfección
(Jorge Guillén)

Queda curvo el firmamento, 
compacto azul, sobre el día.
Es el redondeamiento 
del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula. Reposa, 
central sin querer, la rosa,
a un sol en cénit sujeta.
Y tanto se da el presente 
que al pie caminante siente
la integridad del planeta.

La il·lustració és de Roberto Weigand.