29.7.10

El tema del niño en la poesía española actual; article de Mª Isabel Jiménez


Us recomanem la lectura de tres articles, de Mª Isabel Jiménez Morales, El tema del niño en la poesía infantil española. Els tres articles són en realitat un sol, però que s'han dividit en  tres parts, i  estan editats en la revista Amigos del Libro, en tres números diferents, però ara els podem llegir digitalment en la web de Cervantes Virtual.


-El tema del niño en la poesía española actual, I (rev. Amigos del Libro; any XIV, n. 32, abril-juny 1996)
-El tema del niño en la poesía española actual, II (rev. Amigos del Libro; any XIV, n. 32, juliol-agost 1996)
-El tema del niño en la poesía española actual, III (rev. Amigos del Libro; any XIV, n. 34, setembre-desembre 1996)

Interessants per a reflexionar aquest estiu, abans de que comencen les classes.

Cap comentari: