12.8.09

XIX Premi Juvenil de Poesia "Pedra de l'Encant" per a menors de 18 anys


Us animem a aprofitar aquestes vacances, tan estimulants, per a traure punta al llapis i a la vostra creativitat i anar plasmant en versos els vostres sentiments i experiències. Dins de La Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental, es convoca el XIX Premi Juvenil de Poesia "Pedra de l'Encant", convocat per la Delegació Comarcal del Vallès Oriental d'Òmnium Cultural.
Resum de les bases:
Poden participar en aquest premi tots els joves menors de 18 anys, és a dir, que el dia 31 de desembre de 2009 no els hagin complert, amb obres inèdites de poesia. Cada autor només pot presentar un treball a concurs.
Extensió: de 25 a 60 versos.
Els treballs s'han de presentar per triplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, degudament relligats, i amb un títol i un lema. S'acompanyaran d'un sobre tancat o plica a l'exterior del qual constarà el títol i el lema de l'obra i, a l'interior, juntament amb una fotocòpia del DNI, el nom i els cognoms, l'adreça i el telèfon de l'autor. Els participants del Vallès Oriental faran constar que hi viuen en el sobre o plica.
Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 8704992 i 93 8701642.

Termini de presentació de treballs: 18/09/2009
Lliurament dels treballs
Delegació Comarcal del Vallès Oriental d'Òmnium Cultural. Carrer Espí Grau, 1. 08400 Granollers (Vallès Oriental)

Veredicte
Es farà públic la segona quinzena del mes de novembre de 2009 en el transcurs de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental.

Dotació
450 euros.
La il·lustració és de Mercè López.