6.10.08

Convocatòria Premi de Poesia per a Joves Escriptors "Joan Duch"

L'Ajuntament de Juneda convoca el X Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors. Animeu-se a presentar-se!

Bases:
En aquest premi poden participar-hi escriptors d'edats compreses entre 18 i 30 anys amb obres de poesia inèdites de tema lliure.


Les obres no han d'haver estat guardonades en altres certàmens literaris ni s'han d'haver presentat a cap altre concurs pendent d'adjudicació. Tampoc no han d'estar compromeses o en tràmits de publicació en cap editorial.

Extensió mínima: 350 versos, en format DIN-A4 amb cos de lletra 12, espai senzill i per una sola cara.

Els originals s'han de presentar per septuplicat, juntament amb el suport informàtic, encapçalats amb un títol i un pseudònim. S'acompanyaran d'un sobre tancat que contindrà la identificació (mitjançant fotocòpia del DNI), l'adreça, el telèfon i l'adreça electrònica de l'autor, així com una nota biobibliogràfica breu.

Els treballs s'han de lliurar dins d'un sobre amb la indicació "Per al Premi de poesia Joan Duch", a la següent adreça:
Ajuntament de Juneda
C. Major, 1325430
Juneda (Garrigues)
Tel. 973 150014

El termini de presentació de treballs és el 20 d'octubre de 2008

El jurat està format per Miquel M. Gibert, Jordi Pàmias, Pere Bellmunt, Hermínia Mas, Jordi Quer, Roser Guasch i Joan Cornudella, que actuarà de secretari.

El veredicte del jurat es farà públic durant un acte acadèmic, el 30 de novembre de 2008, al Teatre Municipal Foment de Juneda.

Dotació:
Primer premi: 1.500 euros.
Segon premi: 750 euros.
Tercer premi: 300 euros.

Les obres seleccionades seran publicades per l'Editorial Fonoll dins la col·lecció de poesia "Joan Duch".
La il·lustració és de Lee Anne.