12.1.10

L'endevinalla popular, o la iniciació del llenguatge poètic: article de Josep Llussà


Us recomanem llegir l'article de Josep Llussà, L'endevinalla popular, o la iniciació del llenguatge poètic. Entre altres coses, ens diu:

L’inici de l’enigma és antic i es troba tant en cultures molt primitives com en algunes de les civilitzacions antigues considerades més avançades. Ens trobem que les endevinalles populars tal com les entenem o coneixem són hereves de molt antigues formes de llenguatge simbòlic d’aquelles cultures primitives i de les civilitzacions avançades. I són hereves també de la poetització de conceptes molt antics. No és estrany, doncs, que moltes endevinalles tinguin com a temes aspectes de la natura en un sentit ampli. Provenen dels lògics referents que l’entorn proporcionava a l’ésser humà en l’antiguitat. I molts dels referents naturals no se sabien explicar si no era mitjançant símbols que els relacionessin amb coses conegudes. Amb un llenguatge ja més evolucionat la poetització ajudava també a establir relacions. Aquesta és, doncs, la primera relació de l’endevinalla amb el llenguatge poètic: la necessitat d’expressar imaginativament.

La il·lustració és de Mark Christopher Chandler