19.2.11

Certamen de Poesia Marc Granell, Vila d'Almussafes, 2011


Un any més es convoca el Certamen de Poesia Marc Granell, Vila d'Almussafes. Teniu de temps fins al dia 12 de març per a presentar-se. Animeu-se!

Bases:

1. Hi podran concórrer, en qualsevol modalitat, tots els treballs poètics inèdits que no hagen estat premiats en altres concursos o publicats anteriorment.

2. La temàtica, el metre i la rima seran lliures.

3. S’estableixen dues modalitats: valencià i castellà.

4. L'extensió màxima dels treballs no podrà sobrepassar els dos-cents versos. Poden consistir en un o més poemes.

5. Els treballs es presentaran per quadruplicat, enquadernats o cosits, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Els originals hauran de presentar-se acompanyats d'un sobre tancat, a l'exterior del qual hi haurà el lema o títol del treball, la cita "CERTAMEN DE POESIA MARC GRANELL" VILA D'ALMUSSAFES, i la modalitat a la qual es presenta i, a l'interior, el nom, els cognoms i l'adreça de l'autor, així com el telèfon de contacte.

6. El Jurat estarà presidit pel Sr. Alcalde d’Almussafes o persona en qui delegue i integrat per Marc Granell, un especialista en la matèria designat per l’Ajuntament d’Almussafes, mitjançant el grup poètic Argila de l’Aire, i un, designat per Edicions 96. Actuarà de secretari un funcionari de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes.

7. Les obres es presentaran fins el 12 de març de 2011 a la Biblioteca Pública Municipal d'Almussafes, Centre Cultural, Ausiàs March s/n, 46440 Almussafes, admetent-se aquelles obres que s'hagen enviat per correu certificat dintre d'aquest termini.

8. La dotació del premi és de 1.200 € per a l'obra guanyadora en cadascuna de les modalitats, estant aquesta subjecta a les retencions pertinents d'acord amb el que disposa la legislació vigent, i 20 exemplars per a l'autor@. Amb aquesta dotació es consideren liquidats els drets de la primera edició del poemari, corrent a càrrec de l'editorial la liquidació d'edicions posteriors d'acord amb el contracte d'autor signat amb els guanyadors.

9. Els poemes guanyadors es publicaran, amb la col·laboració d'Edicions 96, dins de la colecció "Razef. Certamen de Poesia Marc Granell".

10. Les obres no premiades sols podran ser retirades personalment a partir del dia 5 de maig, per tant no es realitzaran enviaments postals de les mateixes. Transcorreguts quinze dies, les obres no retirades, seran destruïdes.

11. La decisió del Jurat es farà pública en l'acte de Lliurament de Premis que tindrà lloc el dia 15 d'abril, a les 22:30 hores al Centre Cultural de l'Ajuntament d'Almussafes.

12. El Jurat podrà recomanar la publicació d'alguna obra presentada pel seu contingut o qualitat. Aquestes, serien editades dintre la col·lecció poètica “Racef”de l'editorial Edicions 96.

13. Qualsevol dubte que poguera generar-se sobre les presents bases serà resolt pel Jurat del Certamen. El veredicte serà inapel·lable.

14. El Jurat podrà declarar desert qualsevol de les modalitats del premi, si es considera que les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient.

15. La participació en el Certamen suposa l’acceptació de les presents bases.

La il·lustració és de Jean Bailly.