6.11.17

Archivo Audiovisual de Poetas / Arxiu Audiovisual de Poetes

Un grapat de poetes, recitant els seus poemes, tot en un clic -il"lustració de Bodor Zoltán-


ACEC -Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya- han creat, des de fa ja un temps -l'any 2000-, l'Arxiu Audiovisual de Poetes, amb el suport de CEDRO i la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes- Aquest projecte naix amb la voluntat de recollir el testimoni de reconeguts/des poetes recitant obra seva.

La col·lecció ha assolit en aquest temps una destacada projecció. Fins al moment, 79 poetes en llengua catalana i castellana (així com altres puntuals en gallega) han participat en les gravacions. Cada cinta conté una selecció de poemes de l’autor, llegida per ell mateix, i una entrevista sobre el conjunt de la seva obra.

L’objectiu de la iniciativa de l’ACEC era que les imatges dels poetes recitant i analitzant la seva obra fossin concebudes com una font documental de referència per al futur. Per aquest motiu, es van designar dues institucions de prestigi en la consulta dels estudiosos com a destinatàries de la col·lecció: la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, i la Residencia de Estudiantes, a Madrid. La col·lecció és a disposició dels seus respectius usuaris en aquests dos centres.

En 2010, l'Arxiu Audiovisual de Poetes va millorar la seva consulta, a través d'una plataforma especialment dissenyada i un canal propi en YouTube. La creació d'aquestes noves eines va comptar amb la col·laboració del Ministeri de Cultura. La nova web es va convertir en un canal de difusió i documentació de la poesia espanyola i catalana de la segona meitat del segle XX i principi del XXI a l'abast de tot el món. En 2015 la ACEC ha donat un altre pas important de millora de l'Arxiu quant a la qualitat i l'accés als vídeos.
 Podem consultar aquest arxiu en castellà i català. Podem fer una recerca alfabètica, per saber quins/es poetes hi ha, o per ordre numèric o per idiomes. De cada poeta podem veure una entrevista, la seua biografia, la seua bibliografia i els poemes que hi tenen gravats.

Us fiquem un tastet del que podeu trobar amb dos vídeos de Concha García i Montserrat Abelló, amb poemes sobre les dones:Nunca he sido feliz
(Concha García)

No he sido una celebridad en mi tiempo. 
Me dedico a los dados. Miro a la gente pasar. 
Un bar con mesas de mármol, más tristeza, 
es horrible este relato. 
Voy a morirme, no sé cuándo, es obvio 
que me importa muy poco el reino del amor. 
Amarte han sido perchas en los armarios, 
me capacita el olvido, soy otra 
siempre. Dada la ventura de mi poquedad 
aprendiendo izamientos. Me gusta 
que me traiga el camarero cerveza. Estoy 
delgada y presumo de haber reinado. Sal de aquí. 
Vete.Parlen les dones

Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.

Ben pocs s'aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.