23.9.13

Crear poemes: juguem amb la repetició i la comparació / Crear poemas: jugamos con la repetición y la comparación


 Escrivim poesia, creem versos... comparant!-il·lustració de Frédéric Fiebig-

Anem a començar a crear poemes. De nou hem tornat a classe, és dilluns, i és temps de deixar volar les paraules per a que vagin enredant-se entre els cabells i els sentiments dels xiquets i xiquetes. Us proposem crear senzills poemes jugant amb la comparació i la repetició.

Utilitzem tan... com. Per parelles, en l'aula, anem a buscar adjectius i la seua correspondència amb animals, objectes, personatges, etc. Per exemple:

Tan groc com l'or o tan blau com el cel o tan ratllat com un zebra... Anirem escrivint a la pissarra totes aquestes comparacions. Després passarem a treballar-ho per parelles. Ara tan sols ens resta donar-li una forma poètica, amb un poc de ritme. Podem fer-ho de moltes maneres, per exemple utilitzant la repetició:

Tan, tan, tan negre
com un dia de febre.

o

Tan, tan tan amarillo
como mi cepillo

Provem a jugar i crear. Si cada parella fa un mini-poema i els ajuntem tots tindrem un gran poema col·lectiu.

Tan, tan, tan gran
com un elefant.

Tan, tan, tan menut
com un cuc.

Tan, tan, tan corbat
com un arc.

Tan, tan, tan dolç
com el sucre en pols.

Tan, tan, tan orellut
com un conillet pelut.

Tan, tan, tan redó 
com la lluna i el meló.

Tan, tarantan tan
jugant, cantant i comparant.


Il·lustració de Klaas Verplancke

Podem crear un tipus de poema totalment diferent canviant la repetició:

Tan amarillo, amarillo, amarillo
que tiene mucho brillo.

Tan pequeño, pequeño, pequeño
que me da mucho sueño.

Tan rugoso, rugoso, rugoso
como el abrigo del oso.

Tan volador, volador, volador
como el pájaro en la flor.

Tan bonito, bonito, bonito
como el viento silbando el pito.

Tan suave, suave, suave
que baila hasta el ave.

Tan bailongo, bailongo, bailongo
como cuando toco los bongos.

Tan poético, poético, poético
que rima con fonético.