23.2.17

Nursery rhymes: web amb moltes cançons infantils en anglès


Aprofitar la poesia per conèixer una altra llengua ens sembla genial. Les nursery rhymes són:
 poemes o cançons tradicionals per als nens al Regne Unit i molts altres països, però l'ús del terme només es remunta a finals del segle XVIII/ principis del segle XIX. A Amèrica del Nord el terme Mother Goose Rhymes, introduït en la meitat del segle XVIII, és encara utilitzada.

Us recomanem que li doneu una mirada a la web Nursery Rhymes. Trobareu un bon grapat de poemes en anglès, ordenats alfabèticament pel seu títol i acompanyats al final per un vídeo amb la cançoneta, el que ens facilita el seu aprenentatge. També podem fer una recerca per temes:


Us fiquem un exemple:

Monday's Child
Monday's child is fair of face,
Tuesday's child is full of grace,
Wednesday's child is full of woe,
Thursday's child has far to go,
Friday's child is loving and giving,
Saturday's child works hard for a living,
And the child who is born on the Sabbath Day
Is bonny and blithe, and good and gay.