3.2.14

Versosbesosos para esos si o no enamoradosbobosos: poema de amor


Esos si o no enamorados que se sebosebesan
que se sebosebesan que se sabensobados
que se sobanporbesos que se besanporsobos
son sobos,
son bobossobados,
son besos que sobran los de esos si o no enemorados
que se saben cebos de besos,
que se saben besoscebados,
que se saben sobossabidos,
que se sientes cebossobrados,
esos si o no amantes que se aman sonados
son unos ceboscelosos,
son unos sobresesoscelados,
esos son sosos,
son sosas,
son amantes casisisados,
son sobessobrebesos,
son sosossisados,
son sisasobrados
los amantes que sienten sonar los sonidos
sabidos del amor seseado sobradamente asido,
así son amantes besados,
sonidos no sobrados que se saben amados,
esos sí o no enamorados,
sobreseídos,
requetesalidos,
recontrabesados,
son sosos enamorados. 

(Javier Gm / Michael Mullan, il.)