7.7.13

Cànon del riure... riure i cantar a l'estiu


Riure riure riure riure 
dintre el bosc i a prop del mar. 
Quan el temps és bo s'ha de riure 
ah, ah, ah!, riure a prop del mar.
(cançó popular alemanya)

Il·lustració de Celine Meisser