6.2.19

L'amor es mesura en cireres: versos d'amor de Josep Porcar


L’amor es mesura en cireres. 
L’enyor, en flors de cirerer.
En pinyols, totes les fal·leres.
I el voler, en melons d’Alger.