31.1.19

"Poesía para llevar" i "Dilluns poètics": dos projectes educatius per a fomentar la poesia


Llegim poesia, fomentem la poesia... -il·lustració de Francesca Protopapa-

Ja sabeu com ens agrada enlairar la tasca de foment de la poesia i compartir les nostres troballes. De vegades fem recerques a internet i no trobem allò que volem, però topetegem amb altres coses que també ens interessen molt. Això ens ha passat amb el projecte Poesía para llevar.

Poesía para llevar es una actividad de difusión de la poesía en institutos de Secundaria de Aragón que se inició en el curso 2001-2002 en la Biblioteca del IES Bajo Cinca, de Fraga y que posteriormente se ha extendido a otros centros. En 2008-2009 participaban en la actividad tres institutos, en 2009-2010, siete, en 2011-2011 y 2011-2012 veintiuno.

En 2009-2010 fue uno de los Proyectos de Temática Educativa concedidos por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, en cuya convocatoria se participó con el apoyo de las AMPAs de los centros participantes, con el patrocinio de la del IES Bajo Cinca.

La idea central de la actividad ha sido desde el principio la aparición semanal, el mismo día, de un poema numerado, con un cometario, siempre con el mismo formato y en tamaño DIN-A5, con la finalidad de crear el hábito de ir a recogerlo. Los poemas se recogen de un expositor especial instalado generalmente en la Biblioteca del Instituto. La colección se guarda en un sobre o carpeta editados para este fin.

Junto con este coleccionable, desde 2009-2010 se viene publicando mensualmente el “Poeta del mes”, un folleto con una pequeña antología de un poeta o poetisa.

Como complemento a la colección semanal se han ido realizando, según los cursos, diversas actividades siempre comunes a todos lo centros participantes: un concurso de poesía, celebración del día de la poesía, números especiales monográficos del coleccionable semanal, edición de un número de una revista de poesía con colaboraciones de profesorado, alumnado y familias … cuyos poemas se publican en el último número del coleccionable semanal…

El trabajo de selección y edición de los poemas y de preparación de las actividades se reparte por turno entre los centros, de manera que cada semana y cada mes se encarga uno de enviar por correo electrónico su selección al resto, que se publica simultáneamente en todos los institutos. Para ello se cuenta con un grupo de correo electrónico como medio de comunicación.

Ens sembla un projecte genial! Versemblant és el projecte Dilluns poètics, al que seguim des de fa molt de temps -pensàvem que ja us havíem parlat d'ell i me n'he adonat que no-:

Dilluns Poètics és un projecte que naix en l’escola fruit del treball col·lectiu de mestres dels col·legis públics Lucentum d’Alacant i Manuel Antón de Mutxamel i té com a finalitat acostar la poesia a totes les persones de l’entorn més proper de l’escola posant paraules belles a aquests -fins aleshores- considerats dies grisos, dies durs: els dilluns. El projecte va iniciar la seua marxa en el curs 2006/2007.

(...)

La idea dels “DILLUNS POÈTICS” neix de la inquietud per fer la poesia una mica propera, íntima i quotidiana.

En primer lloc ens vam fer una sèrie de preguntes per a què emprenem aquest camí? a qui volem fer arribar la nostra proposta? Com anem a portar-lo a terme?

El que pretenem amb aquesta iniciativa és acostar a totes les persones (professorat, alumnat, famílies, personal del centre, institucions, comerços, etc.) al món de la poesia en les seues diferents facetes, des de la més estesa i popular (la poesia que commou, que emociona) a unes altres que atenen a altres aspectes (musicalitat, ritme, joc de paraules, etc.).

Si volem animar a l’alumnat a jugar amb les paraules, a gaudir d’un poema, a embaladir les seues oïdes amb la música de les paraules no caldria començar primer animant als propis companys/as perquè posteriorment puguen, així mateix, transmetre aquesta passió als altres? 

 Podem subscriure's i rebre cada setmana el poema que editen.

Ambdós neixen des de l'àmbit educatiu amb els objectius de fomentar poesia, de donar-la a conèixer, de anar menjant poc a poc cullerades de versos diversos, d'assaborir la paraula sense enfitar-se, d'anar més enllà de l'àmbit acadèmic. Dos projectes col·laboratius fets per enamorats/des de la paraula i els versos que altruistament escampen la poesia per tot arreu per tal que xiquets, joves i adults la visquen i la gaudisquen. Un en castellà, Poesía para llevar, i l'altre en català, Dilluns poètics, però els dos amb poemes escrits en diverses llengües.

Ens semblen dos projectes molt interessants, així que us recomanem que els doneu una ullada i que gaudiu de tota la recopilació que ja tenen feta i publicada, doncs és un excel·lent recurs per a tenir ben a la mà.