15.6.14

Vaixell de joguina, poema de Carles Salvador


"Carlets" Vaixell de joguina


Damunt de la llibreria

tinc un petit bergantí
que, ni de nit, ni de dia
-pobra nau- no fa camí.

Aquest vaixell em recorda
l’amplaria de la mar,
el vent que entre corda i corda
xiula horitzons en passar,
el núvol gris fet de glassa 
i l'home bru del timó 
que fuma i té molta traça 
per cantar tota cançó. 

Vaixell petit, de joguina, 
entre llibres presoner! 
Et manca un vol de gavina
i el càntic d'un mariner 
per, navegant de bolina, 
eixir a alta mar lleuger. 

Damunt de la llibreria 
tinc un petit bergantí; 
quan el mire cada dia 
veig que ell, si pogués, faria 
per la mar un llarg camí.