12.1.14

Esborrada de il·lustracions al blog / Borrado de ilustraciones en el blog / Deleting pictures in the blog

Per un "ERRADA" en les notes de senyalització a l'hora d'esborrar imatges en Google + han desaparegut un grapat d'il·lustración del blog. Una mala passada de Google +. Perdoneu, però són tantes que no vaig a recuperar-les. Estic indignada!!!!
Por un "ERROR" en las notas de señalización a la hora de borrar imágenes en Google + han desaparecido un puñado de ilustraciones del blog. Una mala pasada de Google +. Perdonad, pero son tantas que no voy a recuperarlas. Estoy indignada!!
For a "mistake" in the notes signaling when deleting images on Google + have gone a handful of illustrations blog. A trick Google +. Forgive me, but there are so many that I will not get them back.  I'm shocked!!

1 comentari:

Anònim ha dit...

Oh! Comparteixo la teva indignació. Tant de bo es pugués arreglar. El teu blog ja és patrimoni de la poesia bellament il·lustrada. Una abraçada.

Teresa